NL /
EN /
linkedin
title-dash

CONTRACTENRECHT

title-dasgh
 • Aanneming (bouwheer – aannemer - architect)

 • Handelshuur en woninghuur

 • Huur

 • Koop-verkoop

 • Invorderingen

 • Handelscontracten

 • Pacht

 • Aansprakelijkheid

 • Consumentengeschillen

 • Overeenkomsten op afstand

 • Distributie overeenkomsten en andere commerciële overeenkomsten

title-dash

PERSONEN – EN FAMILIERECHT EN FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

title-dasgh
 • Erfrecht

 • Familierecht (echtscheiding, familiale moeilijkheden, omgangsregeling kinderen, onderhoudsvorderingen, enz.)

 • Jeugdrecht (misdrijf omschreven feiten of MOF, verontrustende opvoedingssituaties of VOS)

 • Afstamming en adoptie

 • Herstelbemiddeling

title-dash

FINANCIËLE MOEILIJKHEDEN

title-dasgh
 • Beslagrecht

 • Collectieve schuldenregeling

 • Faillissement

 • Invorderingen

 • WCO

title-dash

ONDERNEMINGSRECHT

title-dasgh
 • Bemiddeling

 • Bestuurdersaansprakelijkheid

 • Concessieovereenkomsten

 • Consumentenbescherming

 • Geschillen tussen aandeelhouders

 • Handelscontracten

 • Handelsgeschillen

 • Handelshuur

 • Handelspraktijken

 • Mededinging

 • Ontbinding en vereffening van vennootschappen

 • Overnames

 • Productaansprakelijkheid

 • Agentuur

title-dash

SOCIAAL RECHT

title-dasgh
 • Arbeidsrecht (ontslag, arbeidsovereenkomsten, concurrentiebeding, arbeidsconflicten, loon-en arbeidsvoorwaarden, enz.)

title-dash

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

title-dasgh
 • Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid

 • Tienjarige aansprakelijkheid

 • Andere vormen van extra-contractuele aansprakelijkheid

title-dash

MEDISCH RECHT

title-dasgh
 • Medische aansprakelijkheid

 • vorderingen van zorgverstrekkers

 • patiëntenrechten

 • ziekenhuiswetgeving

title-dash

TUCHTRECHT

title-dasgh
 • In kader strafuitvoering

 • Beroepsorganisaties

 • Militairen

title-dash

DEBITEURENBEHEER

title-dasgh
 • Invordering facturen zowel ten aanzien van handelaars als consumenten

 • zowel minnelijk als gerechtelijk

title-dash

STRAFRECHT

title-dasgh
 • Strafuitvoeringsrechtbank

 • Verdediging als dader

 • Verdediging als slachtoffer

 • Sociaal strafrecht

 • Economisch strafrecht

 • Bijstand bij verhoor

 • Bemiddeling in strafzaken

title-dash

VASTGOED

title-dasgh
 • Aannemingsrecht

 • Bouwrecht

 • Burenhinder

 • Eigendomsbetwistingen

 • Erfdienstbaarheden

 • Erfpacht, opstal, vruchtgebruik

 • Handelshuur

 • Huur

 • Koop/verkoop

 • Leegstand en verkrotting

 • Mede-eigendom

 • Vergunningen

title-dash

VENNOOTSCHAPSRECHT

title-dasgh
 • Oprichting vennootschappen

 • Opmaak en nazicht statuten, aandeelhoudersovereenkomsten

 • Geschillen tussen aandeelhouders 

 • Bestuurdersaansprakelijkheid

 • Ontbinding en vereffening van vennootschappen

 • Advisering inzake financiële moeilijkheden (WCO, faillissement)

title-dash

VERZEKERINGEN EN VERKEER

title-dasgh
 • Verzekeringsrecht

 • Schade

 • Strafrechtelijke en burgerrechtelijke verdediging bij verkeersongevallen en verkeersovertredingen

 • Verdediging in het kader van rechtsbijstand