NL /
EN /
linkedin
banner
title-dash

Filosofie van het kantoor

title-dasgh

Bij GROFFILS advocaten zorgen wij voor uw recht op een hoogwaardige verdediging en juridische bijstand. Het belang van U, onze cliënt, primeert ten allen tijde.

Groffils advocaten zorgt voor een juridisch correcte en efficiënte benadering van elk individueel dossier waarbij naast het strikt juridische verhaal evenveel belang wordt gehecht aan uw eventuele commerciële of sociale belangen.

We overlopen samen met u alle mogelijke opties waarbij we de voor- en nadelen en alle denkbare risico’s toelichten en er wordt toegewerkt naar de juridisch meest efficiënte benadering met de meeste kans op een succesvol resultaat voor U.

title-dash

Rechtsdomeinen

title-dasgh
 • Aanneming (bouwheer – aannemer - architect)
 • Handelshuur en woninghuur
 • Huur
 • Koop-verkoop
 • Invorderingen
 • Handelscontracten
 • Pacht
 • Aansprakelijkheid
 • Consumentengeschillen
 • Overeenkomsten op afstand
 • Distributie overeenkomsten en andere commerciële overeenkomsten
 • Erfrecht
 • Familierecht (echtscheiding, familiale moeilijkheden, omgangsregeling kinderen, onderhoudsvorderingen, enz.)
 • Jeugdrecht (misdrijf omschreven feiten of MOF, verontrustende opvoedingssituaties of VOS)
 • Afstamming en adoptie
 • Herstelbemiddeling
 • Beslagrecht
 • Collectieve schuldenregeling
 • Faillissement
 • Invorderingen
 • WCO
 • Bemiddeling
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Concessieovereenkomsten
 • Consumentenbescherming
 • Geschillen tussen aandeelhouders
 • Handelscontracten
 • Handelsgeschillen
 • Handelshuur
 • Handelspraktijken
 • Mededinging
 • Ontbinding en vereffening van vennootschappen
 • Overnames
 • Productaansprakelijkheid
 • Agentuur
 • Arbeidsrecht (ontslag, arbeidsovereenkomsten, concurrentiebeding, arbeidsconflicten, loon-en arbeidsvoorwaarden, enz.)
 • Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid
 • Tienjarige aansprakelijkheid
 • Andere vormen van extra-contractuele aansprakelijkheid
 • Medische aansprakelijkheid
 • vorderingen van zorgverstrekkers
 • patiëntenrechten
 • ziekenhuiswetgeving
 • In kader strafuitvoering
 • Beroepsorganisaties
 • Militairen
 • Invordering facturen zowel ten aanzien van handelaars als consumenten
 • zowel minnelijk als gerechtelijk
 • Strafuitvoeringsrechtbank
 • Verdediging als dader
 • Verdediging als slachtoffer
 • Sociaal strafrecht
 • Economisch strafrecht
 • Bijstand bij verhoor
 • Bemiddeling in strafzaken
 • Aannemingsrecht
 • Bouwrecht
 • Burenhinder
 • Eigendomsbetwistingen
 • Erfdienstbaarheden
 • Erfpacht, opstal, vruchtgebruik
 • Handelshuur
 • Huur
 • Koop/verkoop
 • Leegstand en verkrotting
 • Mede-eigendom
 • Vergunningen
 • Oprichting vennootschappen
 • Opmaak en nazicht statuten, aandeelhoudersovereenkomsten
 • Geschillen tussen aandeelhouders 
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Ontbinding en vereffening van vennootschappen
 • Advisering inzake financiële moeilijkheden (WCO, faillissement)
 • Verzekeringsrecht
 • Schade
 • Strafrechtelijke en burgerrechtelijke verdediging bij verkeersongevallen en verkeersovertredingen
 • Verdediging in het kader van rechtsbijstand

Neem contact op

T: 09 223 96 66

 

Rabotstraat 118,

9000 Gent